NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50117-2-2:2005/A2 (347740)

Koaxiální kabely - Část 2-2: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydaná dňa 1.6.2014

Anglicky (v českom jazyku len titulná strana) -
Tlačené (4.20 EUR)

:

: ČSN EN 50117-2-2:2005/A2
: 347740
: 95316
: Zmena
: 1.6.2014
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategória: Technické normy ČSN