NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13018 (015037)

Nedestruktivní zkoušení - Vizuální zkoušení - Obecné zásady.

NORMA vydaná dňa 1.10.2016

Česky -
Tlačené (4.20 EUR)

:

: ČSN EN 13018
: 015037
: 500921
: 1.10.2016
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN EN 13018 (015037):

Tato evropská norma specifikuje obecné zásady pro přímé a nepřímé vizuální zkoušení, pokud se používá pro stanovení shody výrobku se specifikovanými požadavky (například stav povrchu dílu, uspořádání spojovaných dílů, tvaru dílu)