NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12679 (015029)

Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení - Určení velikosti průmyslových radiografických zdrojů gama záření.

NORMA vydaná dňa 1.9.2019

Česky -
Tlačené (6.80 EUR)

:

: ČSN EN 12679
: 015029
: 508261
: 1.9.2019
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN EN 12679 (015029):

Tento dokument určuje postup pro stanovení rozměrů radiografických zdrojů gama záření o velikosti 0,5 mm nebo větších, vyrobených z radionuklidů Iridium 192, Ytterbium 169, Selen 75 nebo Kobalt 60, radiografickou metodou pomocí rentgenového záření. Velikost radiografického zdroje gama záření je důležitým faktorem, který ovlivňuje kvalitu obrazů radiogramů pořízených za použití gama záření. Velikost zdroje se určuje s přesností ± 10 %, ale obvykle není lepší než ± 0,1 mm. Velikost zdroje je udávána výrobcem jako mechanický rozměr zdrojové vložky. Měření může být požadováno, pokud je výrobní proces validován nebo monitorován po zavedení zdroje do nosiče. Tento dokument lze po validaci použít i pro jiné radionuklidy