NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014960 (014960)

Zápichy.

NORMA vydaná dňa 6.11.1974

Česky -
Tlačené (6.90 EUR)

:

: ČSN 014960
: 014960
: 153
: 6.11.1974
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN 014960 (014960):

Norma stanoví vnější a vnitřní tvary zápichů, které usnadňují obrábění rotačních a rovinných ploch nebo které se použijí z funkčních nebo i jiných důvodů. Norma uvádí vyobrazení zápichů, označení tvaru, použití, rozměry a způsob předepisování zápichů na výkresech