NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014811 (014811)

Řetězová kola pro hnací válečkové a pouzdrové řetězy. Metody výpočtu.

NORMA vydaná dňa 25.6.1982

Česky -
Tlačené (4.40 EUR)

:

: ČSN 014811
: 014811
: 24229
: 25.6.1982
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN 014811 (014811):

Norma platí pro řetězová kola pro hnací válečkové a pouzdrové řetězy podle ČSN 02 3311, 02 3315 a 02 3321. Norma stanoví výpočet tvarů zubních mezer, výpočet základních rozměrů příčného řezu věnců jednořadých, dvouřadých a třířadých řetězových kol a uvádí mezní úchylky průměru patní kružnice, šířky zubu, průměru díry náboje řetězového kola, drsnost povrchu zubů, největší obvodové házení patní kružnice a největší čelní házení na průměru, který je shodný s průměrem patní kružnice