NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014756 (014756)

Šnekové převody s válcovým šnekem. Součinitele ozubení a úhel profilu.

NORMA vydaná dňa 3.10.1985

Česky -
Tlačené (4.40 EUR)

:

: ČSN 014756
: 014756
: 24228
: 3.10.1985
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN 014756 (014756):

Norma platí pro šnekové převody s válcovým šnekem a stanovuje hodnoty součinitelů ozubení s geometrií šneku ZN 1, ZN 2, ZI, ZA, ZK 1 a ZK 2 s modulem od 1 do 25 mm, s úhlem stoupání šroubovice <= 26,5650 stupňů a hodnoty úhlu profilu. Norma neplatí pro šnekové převody s jinou geometrií ozubení šneku, pro kinematické převody (např. dělící převody), pro převody s korekcí rovnou a větší ± 1 a jiné šnekové převody, na které se kladou zvláštní požadavky. Příloha uvádí obrysy zubů šneku a tvořícího šneku