NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013876 (013876)

Reprografie. Mikrofiše periodik.

NORMA vydaná dňa 24.8.1990

Česky -
Tlačené (4.30 EUR)

:

: ČSN 013876
: 013876
: 24180
: 24.8.1990
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN 013876 (013876):

Norma je překladem ST SEV 6853-89. Je doplněna ustanoveními v čl.1.1 a 3.1 označenými jako "čs. doplněk". Norma se vztahuje na mikrofiše periodik používané v informačních soustavách. Norma se nevztahuje na mikrofiše periodik s barevnými mikrozáznamy. ČSN 01 3876 byla schválena 24.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1992