NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010230 (010230)

Aplikovaná statistika. Analýza rozptylu.

NORMA vydaná dňa 12.10.1987

Česky -
Tlačené (20.10 EUR)

:

: ČSN 010230
: 010230
: 24027
: 12.10.1987
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN 010230 (010230):

Norma se zabývá základními modely s pevnými efekty a metodami jednofaktorové a dvoufaktorové analýzy rozptylu, dále způsoby testování statistických hypotéz a metodami získání statistických závěrů o homogennosti produkce a pro klasifikaci heterogenní produkce. Informační přílohy obsahují základní označení, obecné schéma metod analýzy rozptylu používaných v normě a jejich příklady.