NORMSERVIS s.r.o.

ASTM D904-99(2021)

Standard Practice for Exposure of Adhesive Specimens to Artificial Light

NORMA vydaná dňa 1.4.2021

Anglicky -
PDF - okamžité stiahnutie (46.80 EUR)

Anglicky -
Tlačené (46.80 EUR)

:

: ASTM D904-99(2021)
: 1.4.2021
: 3
: 9 g (0.02 )
:
Kategória: Technické normy ASTM

ASTM D904-99(2021) :

Keywords:
adhesive, artificial light, ultraviolet light,, ICS Number Code 83.180 (Adhesives)