Normy DIN teraz i v elektronickom prevedení (PDF)


STN - slovenské národné normy - Stavebníctvo

STN - Slovenské národné normy - StavebníctvoMena:
help
Označenie Katalógové Číslo Cena v  EUR Skladom Počet kusov
  Upresnenie produktu Krajina bez DPH
   

STN EN 1994-2  (736207)

Vydané:  1.2.2009

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty.

Jazyk:   
Prevedenie:   
107167
Slovenská technická norma
33.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1994-2:2009/NA  (736207)

Vydané:  1.9.2009 Změna

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty.

Jazyk:   
Prevedenie:   
108988
Slovenská technická norma
3.30  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1995-2  (736212)

Vydané:  1.4.2010

Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 2: Mosty.

Jazyk:   
Prevedenie:   
110222
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1995-2:2010/NA  (736212)

Vydané:  1.5.2011 Změna

Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 2: Mosty.

Jazyk:   
Prevedenie:   
112966
Slovenská technická norma
3.30  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-1  (736270)

Vydané:  1.11.2002

Ložiská v stavebníctve. Časť 1: Všeobecné pravidlá navrhovania (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).

Jazyk:   
Prevedenie:   
87724
Slovenská technická norma
19.70  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-2  (736270)

Vydané:  1.7.2004

Ložiská v stavebníctve. Časť 2: Klzné prvky (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
95816
Slovenská technická norma
28.00  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-3  (736270)

Vydané:  1.9.2005

Ložiská v stavebníctve. Časť 3: Elastomérové ložiská (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
99213
Slovenská technická norma
37.20  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-4  (736270)

Vydané:  1.7.2005

Ložiská v stavebníctve. Časť 4: Valcové ložiská.

Jazyk:   
Prevedenie:   
98272
Slovenská technická norma
19.70  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-4:2005/OpravaAC  (736270)

Vydané:  1.10.2007 Oprava

Ložiská v stavebníctve. Časť 4: Valcové ložiská.

Jazyk:   
Prevedenie:   
104564
Slovenská technická norma
3.30  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-5  (736270)

Vydané:  1.9.2005

Ložiská v stavebníctve. Časť 5: Hrncové ložiská (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
99214
Slovenská technická norma
24.60  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-6  (736270)

Vydané:  1.9.2004

Ložiská v stavebníctve. Časť 6: Kyvné ložiská (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
96224
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-7  (736270)

Vydané:  1.12.2004

Ložiská v stavebníctve. Časť 7: Kalotové a cylindrické ložiská s PTFE.

Jazyk:   
Prevedenie:   
96530
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-8  (736270)

Vydané:  1.3.2008

Ložiská v stavebníctve. Časť 8: Vedené ložiská a pevné ložiská (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
105544
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-9  (736270)

Vydané:  1.10.2000

Ložiská v stavebníctve. Časť 9: Ochrana.

Jazyk:   
Prevedenie:   
79588
Slovenská technická norma
11.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-10  (736270)

Vydané:  1.1.2009

Ložiská v stavebníctve. Časť 10: Prehliadky a údržba.

Jazyk:   
Prevedenie:   
107164
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-11  (736270)

Vydané:  1.10.2000

Ložiská v stavebníctve. Časť 11: Preprava, skladovanie a montáž.

Jazyk:   
Prevedenie:   
79589
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN 736632  (736632)

Vydané:  1.10.1995

Uloženie a montáž vodovodných potrubí z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U).

Jazyk:   
Prevedenie:   
69342
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN P CEN/TS 14807  (736634)

Vydané:  1.4.2014

Potrubné systémy z plastov. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Smernice na statický výpočet GRP-UP potrubí uložených v zemi (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
118768
Slovenská technická norma
11.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 15219+A1  (736654)

Vydané:  1.5.2008

Zariadenia na úpravu vody vo vnútri budov. Zariadenia na odstraňovanie dusičnanov. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie (Konsolidovaný text) (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
105743
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN 736655  (736655)

Vydané:  1.7.2008

Výpočet vodovodov v budovách.

Jazyk:   
Prevedenie:   
106142
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 14743+A1  (736656)

Vydané:  1.11.2007

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Zmäkčovacie zariadenia. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie (Konsolidovaný text) (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
104595
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 14812+A1  (736657)

Vydané:  1.11.2007

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Systémy dávkovania chemikálií. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie (Konsolidovaný text) (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
104596
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 13443-1+A1  (736658)

Vydané:  1.3.2008

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Mechanické filtre. Časť 1: Jemnosť filtrov od 80 µm do 150 µm. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie (Konsolidovaný text) (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
105521
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 13443-2+A1  (736658)

Vydané:  1.11.2007

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Mechanické filtre. Časť 2: Jemnosť filtrov od 1 µm do 80 µm. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie (Konsolidovaný text) (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
104597
Slovenská technická norma
24.60  EUR
Tovar je skladom

STN EN 14652+A1  (736659)

Vydané:  1.11.2007

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Membránové odlučovacie zariadenia. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie (Konsolidovaný text) (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
104598
Slovenská technická norma
28.00  EUR
Tovar je skladom

STN 736660  (736660)

Vydané:  1.1.1984

Vnútorné vodovody.

Jazyk:   
Prevedenie:   
69346
Slovenská technická norma
11.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 14897+A1  (736661)

Vydané:  1.11.2007

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Zariadenia používajúce nízkotlakové ortuťové žiariče. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie (Konsolidovaný text) (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
104599
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 14898+A1  (736662)

Vydané:  1.11.2007

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Aktívne filtračné médiá. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie (Konsolidovaný text) (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
104600
Slovenská technická norma
19.70  EUR
Tovar je skladom

STN EN 15161  (736663)

Vydané:  1.8.2007

Zariadenia na úpravu vody vnútri budov. Inštalácia, prevádzka, údržba a oprava.

Jazyk:   
Prevedenie:   
104076
Slovenská technická norma
11.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 15848  (736664)

Vydané:  1.6.2010

Zariadenia na úpravu vody vnútri budov. Nastaviteľné systémy na dávkovanie chemikálií. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
111049
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 14095  (736666)

Vydané:  1.6.2004

Zariadenia na klimatizáciu pomocou vody vnútri budov. Elektrolytická úpravňa vody s hliníkovými anódami. Požiadavky na prevádzku, bezpečnosť a skúšanie (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
95443
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

TNI CEN/TR 16355  (736670)

Vydané:  1.4.2013

Preventívne opatrenia proti rozmnožovaniu baktérie Legionella vo vodovodných potrubiach na pitnú vodu vnútri budov.

Jazyk:   
Prevedenie:   
116793
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 806-1  (736670)

Vydané:  1.7.2003

Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 1: Všeobecne (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).

Jazyk:   
Prevedenie:   
89516
Slovenská technická norma
19.70  EUR
Tovar je skladom

STN EN 806-1:2003/A1  (736670)

Vydané:  1.8.2003 Změna

Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 1: Všeobecne.

Jazyk:   
Prevedenie:   
90756
Slovenská technická norma
11.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 806-1:2003/Oprava1  (736670)

Vydané:  1.9.2005 Oprava

Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 1: Všeobecne.

Jazyk:   
Prevedenie:   
99328
Slovenská technická norma
1.00  EUR
Tovar je skladom

Záznamov: 2221-2250 z celkom 2560   << | < | > | >>