Normy ASTM teraz i v elektronickom prevedení (PDF)


STN - slovenské národné normy - Stavebníctvo

STN - Slovenské národné normy - StavebníctvoMena:
help
Označenie Katalógové Číslo Cena v  EUR Skladom Počet kusov
  Upresnenie produktu Krajina bez DPH
   

STN 735710  (735710)

Vydané:  1.7.1980

Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky.

Jazyk:   
Prevedenie:   
69238
Slovenská technická norma
11.10  EUR
Tovar je skladom

STN 736005  (736005)

Vydané:  1.1.1985

Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Jazyk:   
Prevedenie:   
69240
Slovenská technická norma
11.10  EUR
Tovar je skladom

STN 736005:1985/5  (736005)

Vydané:  1.8.2000 Změna

Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Jazyk:   
Prevedenie:   
79336
Slovenská technická norma
2.20  EUR
Tovar je skladom

STN 736005:1985/6  (736005)

Vydané:  1.11.2001 Změna

Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Jazyk:   
Prevedenie:   
84249
Slovenská technická norma
2.20  EUR
Tovar je skladom

STN 736057  (736057)

Vydané:  1.8.1987

Jednotlivé a radové garáže. Základné ustanovenia.

Jazyk:   
Prevedenie:   
69248
Slovenská technická norma
11.10  EUR
Tovar je skladom

STN 736058  (736058)

Vydané:  1.8.1987

Hromadné garáže. Základné ustanovenia.

Jazyk:   
Prevedenie:   
69249
Slovenská technická norma
11.10  EUR
Tovar je skladom

STN 736058:1987/b  (736058)

Vydané:  1.8.1989 Změna

Hromadné garáže. Základné ustanovenia.

Jazyk:   
Prevedenie:   
69251
Slovenská technická norma
2.20  EUR
Tovar je skladom

STN 736059  (736059)

Vydané:  1.8.1977

Servisy a opravovne motorových vozidiel. Čerpacie stanice pohonných hmôt. Základné ustanovenia.

Jazyk:   
Prevedenie:   
69252
Slovenská technická norma
11.10  EUR
Tovar je skladom

STN 736059:1977/Z2  (736059)

Vydané:  1.8.2004 Změna

Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných hmôt. Základné ustanovenia.

Jazyk:   
Prevedenie:   
93631
Slovenská technická norma
2.20  EUR
Tovar je skladom

STN 736075  (736075)

Vydané:  1.11.1990

Navrhovanie autobusových staníc.

Jazyk:   
Prevedenie:   
69254
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN 736124-2  (736124)

Vydané:  1.3.2013

Stavba vozoviek. Časť 2: Medzerovitý betón.

Jazyk:   
Prevedenie:   
116629
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN 736128-1  (736128)

Vydané:  1.3.2013

Stavba vozoviek. Časť 1: Vtláčaný asfaltový betón.

Jazyk:   
Prevedenie:   
116610
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN 736132  (736132)

Vydané:  1.12.1996

Hutný nestmelený podklad vozovky. Mechanicky spevnená zemina.

Jazyk:   
Prevedenie:   
69276
Slovenská technická norma
11.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 14188-3  (736143)

Vydané:  1.7.2006

Tesniace zálievky a prostriedky. Časť 3: Špecifikácie pre tesniace profily.

Jazyk:   
Prevedenie:   
101329
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN 736172  (736172)

Vydané:  1.3.2013

Odber, meranie a skúšanie vzoriek z krytu cementobetónovej vozovky.

Jazyk:   
Prevedenie:   
116663
Slovenská technická norma
11.10  EUR
Tovar je skladom

STN 736174  (736174)

Vydané:  1.12.1995

Stanovenie modulu pružnosti a pretvárnosti betónu zo skúšky v ťahu za ohybu.

Jazyk:   
Prevedenie:   
69284
Slovenská technická norma
11.10  EUR
Tovar je skladom

STN 736180  (736180)

Vydané:  1.8.1976

Hmoty na ošetrovanie povrchu čerstvého betónu.

Jazyk:   
Prevedenie:   
69290
Slovenská technická norma
2.20  EUR
Tovar je skladom

STN 736195  (736195)

Vydané:  1.5.1974

Hodnotenie protišmykových vlastností povrchu vozoviek.

Jazyk:   
Prevedenie:   
69294
Slovenská technická norma
3.30  EUR
Tovar je skladom

STN 736195:1974/Z1  (736195)

Vydané:  1.4.2006 Změna

Hodnotenie protišmykových vlastností povrchu vozoviek.

Jazyk:   
Prevedenie:   
100493
Slovenská technická norma
2.20  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1991-2  (736203)

Vydané:  1.5.2006

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou.

Jazyk:   
Prevedenie:   
100217
Slovenská technická norma
40.90  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1991-2:2006/NA  (736203)

Vydané:  1.12.2007 Změna

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou.

Jazyk:   
Prevedenie:   
104500
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1991-2:2006/OpravaAC  (736203)

Vydané:  1.5.2010 Oprava

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou.

Jazyk:   
Prevedenie:   
110833
Slovenská technická norma
11.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1991-2:2006/NA/Oprava1  (736203)

Vydané:  1.3.2011 Oprava

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou.

Jazyk:   
Prevedenie:   
112766
Slovenská technická norma
1.00  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1993-2  (736205)

Vydané:  1.12.2007

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty.

Jazyk:   
Prevedenie:   
104603
Slovenská technická norma
37.20  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1993-2:2007/NA  (736205)

Vydané:  1.2.2009 Změna

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty.

Jazyk:   
Prevedenie:   
107373
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1993-2:2007/OpravaAC  (736205)

Vydané:  1.11.2009 Oprava

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty.

Jazyk:   
Prevedenie:   
109383
Slovenská technická norma
11.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1992-2  (736206)

Vydané:  1.5.2007

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie.

Jazyk:   
Prevedenie:   
103006
Slovenská technická norma
33.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1992-2:2007/NA  (736206)

Vydané:  1.7.2008 Změna

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie.

Jazyk:   
Prevedenie:   
106289
Slovenská technická norma
11.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1992-2:2007/OpravaAC  (736206)

Vydané:  1.12.2008 Oprava

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie.

Jazyk:   
Prevedenie:   
107230
Slovenská technická norma
11.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1992-2:2007/NA/Z1  (736206)

Vydané:  1.10.2012 Změna

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie.

Jazyk:   
Prevedenie:   
116008
Slovenská technická norma
3.30  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1994-2  (736207)

Vydané:  1.2.2009

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty.

Jazyk:   
Prevedenie:   
107167
Slovenská technická norma
33.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1994-2:2009/NA  (736207)

Vydané:  1.9.2009 Změna

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty.

Jazyk:   
Prevedenie:   
108988
Slovenská technická norma
3.30  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1995-2  (736212)

Vydané:  1.4.2010

Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 2: Mosty.

Jazyk:   
Prevedenie:   
110222
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1995-2:2010/NA  (736212)

Vydané:  1.5.2011 Změna

Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 2: Mosty.

Jazyk:   
Prevedenie:   
112966
Slovenská technická norma
3.30  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-1  (736270)

Vydané:  1.11.2002

Ložiská v stavebníctve. Časť 1: Všeobecné pravidlá navrhovania (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).

Jazyk:   
Prevedenie:   
87724
Slovenská technická norma
19.70  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-2  (736270)

Vydané:  1.7.2004

Ložiská v stavebníctve. Časť 2: Klzné prvky (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
95816
Slovenská technická norma
28.00  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-3  (736270)

Vydané:  1.9.2005

Ložiská v stavebníctve. Časť 3: Elastomérové ložiská (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
99213
Slovenská technická norma
37.20  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-4  (736270)

Vydané:  1.7.2005

Ložiská v stavebníctve. Časť 4: Valcové ložiská.

Jazyk:   
Prevedenie:   
98272
Slovenská technická norma
19.70  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-4:2005/OpravaAC  (736270)

Vydané:  1.10.2007 Oprava

Ložiská v stavebníctve. Časť 4: Valcové ložiská.

Jazyk:   
Prevedenie:   
104564
Slovenská technická norma
3.30  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-5  (736270)

Vydané:  1.9.2005

Ložiská v stavebníctve. Časť 5: Hrncové ložiská (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
99214
Slovenská technická norma
24.60  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-6  (736270)

Vydané:  1.9.2004

Ložiská v stavebníctve. Časť 6: Kyvné ložiská (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
96224
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-7  (736270)

Vydané:  1.12.2004

Ložiská v stavebníctve. Časť 7: Kalotové a cylindrické ložiská s PTFE.

Jazyk:   
Prevedenie:   
96530
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-8  (736270)

Vydané:  1.3.2008

Ložiská v stavebníctve. Časť 8: Vedené ložiská a pevné ložiská (Norma na priame používanie ako STN).

Jazyk:   
Prevedenie:   
105544
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-9  (736270)

Vydané:  1.10.2000

Ložiská v stavebníctve. Časť 9: Ochrana.

Jazyk:   
Prevedenie:   
79588
Slovenská technická norma
11.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-10  (736270)

Vydané:  1.1.2009

Ložiská v stavebníctve. Časť 10: Prehliadky a údržba.

Jazyk:   
Prevedenie:   
107164
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

STN EN 1337-11  (736270)

Vydané:  1.10.2000

Ložiská v stavebníctve. Časť 11: Preprava, skladovanie a montáž.

Jazyk:   
Prevedenie:   
79589
Slovenská technická norma
16.10  EUR
Tovar je skladom

Záznamov: 2221-2250 z celkom 2560   << | < | > | >>